Onze goede doelen

Als Stichting Cycloteam Veluwe ondersteunen wij meerdere goede doelen t.w.


Deelnemers/sters in het "Veluwe Team" promoten en ondersteunen :

    Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Al deze
    verschillende soorten kanker hebben één gemeenschappelijk kenmerk; een
    ongeremde deling van lichaamscellen. In Nederland wordt per jaar bij circa 12.000
    vrouwen borstkanker vastgesteld. Het is de meest voorkomende soort kanker bij
    vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van één op acht om ooit in haar 
hele leven borstkanker te krijgen. Hoe borstkanker precies ontstaat is nog niet helemaal duidelijk.

Uit onderzoek weten we inmiddels dat bewegen de kans op het krjgen van bepaalde soorten kanker verkleint. Dit geldt voor
zover nu bekent, met name voor dikke darm- en borstkanker. Daarnaast kan bewegen helpen om overgewicht te voorkomen.
Dagelijks bewegen is daarom een gezondadvies. Minimaal een half uur per dag ( of twee maal een kwartier) is al voldoende.
U kunt daarbij denken aan tuinieren, fietsen en wandelen.

KWF kankerbestrijding financiert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek, beinvloed beleid en deelt kennis over kanker
en de behandeling ervan. Hiervoor werven zij fondsen en werken zij samen met partijen die bijdragen aan kankerbestrijding.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, 
         werken of dagbesteding en vrije tijd. Dat doen we vanuit de protestants christelijke visie dat
         ieder mens uniek en waardevol is.
         Dichtbij de cliënten, in hun maatschappelijke omgeving, geven wij de ondersteuning vorm, 
                                                            in samenspraak met de cliënten. Careander is te vinden in diverse plaatsen op de Veluwe.  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deelnemers/sters in het "Cliniclowns Cycling Team" promoten en ondersteunen :

Zieke en gehandicapte kinderen worden vaak geconfronteerd met
hun gebreken, met wat ze níet kunnen. CliniClowns focust zich op
de kwaliteiten van elk kind. Door met ze te spelen creëren we
tijdelijk een omgeving zonder beperkingen.

Een clown is in staat om vaste patronen te doorbreken. Zo ontstaan
verrassende situaties die de fantasie en creativiteit van kinderen én
hun omgeving prikkelen. Zieke kinderen zijn gewoon weer even kind.
En hun omgeving krijgt de mogelijkheid daarvan te genieten en even
                                                                                                    te ontspannen.


    Kwaliteit van leven :
Jaarlijks spelen we met meer dan 90.000 zieke en gehandicapte kinderen om zo hun kwaliteit van leven
    te bevorderen. CliniClowns zetten kinderen in hun kracht en geven ze zelfvertrouwen. Ingrijpende gebeurtenissen en negatieve
    emoties, zoals frustratie, boosheid en verdriet, kunnen hierdoor beter worden geuit en verwerkt. En zo ontstaat er weer ruimte
    voor emotionele ontwikkeling. Kinderen moeten onder alle omstandigheden kunnen spelen, ook als ze ziek of gehandicapt zijn.

    Onze activiteiten : Wij zijn daar waar behoefte is aan verrassing, afleiding en plezier voor zieke en gehandicapte kinderen. In
    ziekenhuizen, bij de kinderen thuis, op scholen, bij instellingen, tijdens evenementen en online. Alle activiteiten die we aanbieden
    zijn gratis en komen tot stand dankzij de giften van onze donateurs. We zijn niet afhankelijk van subsidies en kunnen ons
    daardoor volledig richten op het belang van het kind.

    Onze Missie : Wij zijn er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht contact met de clown voor kinderen
    in een moeilijke gezondheidssituatie.
 
    Onze Visie : In 2025 zijn wij er voor iedereen die ons nodig heeft en heeft elke inwoner van Nederland een magisch moment
    van CliniClowns ervaren en het belang gevoeld van de betekenis ervan.