Ons goede doel ”CliniClowns”


Deelnemers/sters in het "Cliniclowns Cycling Team" promoten en ondersteunen Stichting CliniClowns Nederland :

 

Zieke en gehandicapte kinderen worden vaak geconfronteerd met hun gebreken, met wat ze níet kunnen. CliniClowns focust zich op de kwaliteiten van elk kind. Door met ze te spelen creëren we tijdelijk een omgeving zonder beperkingen.

Een clown is in staat om vaste patronen te doorbreken. Zo ontstaan verrassende situaties die de fantasie en creativiteit van kinderen én hun omgeving prikkelen. Zieke kinderen zijn gewoon weer even kind.
En hun omgeving krijgt de mogelijkheid daarvan te genieten en even te ontspannen.


    Kwaliteit van leven :
Jaarlijks spelen we met meer dan 90.000 zieke en gehandicapte kinderen om zo hun kwaliteit van leven
    te bevorderen. CliniClowns zetten kinderen in hun kracht en geven ze zelfvertrouwen. Ingrijpende gebeurtenissen en negatieve
    emoties, zoals frustratie, boosheid en verdriet, kunnen hierdoor beter worden geuit en verwerkt. En zo ontstaat er weer ruimte
    voor emotionele ontwikkeling. Kinderen moeten onder alle omstandigheden kunnen spelen, ook als ze ziek of gehandicapt zijn.

    Onze activiteiten : Wij zijn daar waar behoefte is aan verrassing, afleiding en plezier voor zieke en gehandicapte kinderen. In
    ziekenhuizen, bij de kinderen thuis, op scholen, bij instellingen, tijdens evenementen en online. Alle activiteiten die we aanbieden
    zijn gratis en komen tot stand dankzij de giften van onze donateurs. We zijn niet afhankelijk van subsidies en kunnen ons
    daardoor volledig richten op het belang van het kind.

    Onze Missie : Wij zijn er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht contact met de clown voor kinderen
    in een moeilijke gezondheidssituatie.
 
    Onze Visie : In 2025 zijn wij er voor iedereen die ons nodig heeft en heeft elke inwoner van Nederland een magisch moment
    van CliniClowns ervaren en het belang gevoeld van de betekenis ervan.