Begeleidings- en Trainingsprogramma

Veel toer- en wedstrijdrensters/renners worden regelmatig geconfronteerd met tegenvallende resultaten, waarbij zij achteraf geen idee hebben wat hiervan de oorzaak is geweest. Voor velen van hen is dit dan vaak een signaal om nog meer en harder te gaan trainen. Maar helaas blijkt al te vaak dat deze aanpak geen verbetering, maar een verslechtering opleverd en niet zelden komt men later in een situatie van overtraindheid.

Trainen :
Trainen is het systematisch toedienen van prikkels aan het lichaam, rekening houdende met de unieke fysieke en mentale belastbaarheid van de individuele sporter, alsmede met de gewenste doelstelling(en). Een goede trainingsaanpak begint dan ook altijd met een individuele benadering van de sporter.

Trainingsbegeleiding :
Vanuit onze gedegen theoretische kennis en jarenlange praktische ervaring hebben wij het begeleidings- en trainingsprogramma ontwikkeld. Vanuit een aantal persoonlijke en actuele inputgegevens ( welke je wekelijks aangeeft in het logboek ) stellen wij voor jou als sporter, per week een persoonlijk trainingsschema samen, wat volledig afgestemd is op jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden. 

Voordat gestart kan worden met ons begeleidings- en trainingsprogramma zal eerst een intake gesprek met jouw plaats vinden. Hierin komen diverse aspecten aan de orde, zoals je sportieve loopbaan tot nu toe, je doelstelling(en) voor de korte / midden lange termijn, en welke trainingsmogelijkheden heb je. Tevens geven wij van onze zijde informatie over de toepassing van het logboek en aanvullende informatie over o.a.  de inhoudelijke gegevens van het persoonlijke trainingsschema.

Na wederzijdse instemming, wordt een overeenkomst opgesteld, waaraan beide partijen zich tijdens de gehele looptijd zullen verbinden.

De basiskosten zijn :
Het programma kan opgestart worden vanuit diverse startposities t.w.

Startperiode                               6 maanden  €    45,-
Verlenging mogelijk per           3 maanden  €    20,-

Startperiode                             12 maanden  €    75,-
Verlengen mogelijk per            6 maanden  €    40,-

Startperiode                             24 maanden  €   120,-
Verlengen mogelijk per          12 maanden  €     65,-

Deelnemers (M/V) van het onze team ( Cliniclowns Cycling Team ) ontvangen reductie op bovengenoemde basiskosten.

Voor aanvullende informatie en/of aanmelding, neem even contact met ons op via info@cycloteamveluwe.nl